ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Εμφυτεύματα

Στην οδοντιατρική ορολογία λέγοντας εμφύτευμα εννοούμε μία τεχνητή ρίζα δοντιού, κυλινδρικού συνήθως σχήματος, κατασκευασμένη από διάφορα μέταλλα ή άλλα υλικά (κυρίως τιτανίου) που
«φυτεύεται» στα οστά των γνάθων για να αντικαταστήσει ένα φυσικό δόντι που λείπει.

Η ευρύτατα διαδεδομένη σήμερα χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική για τους ασθενείς, καθώς με τη λύση αυτή:

  • Επιτυγχάνεται η μέγιστη μασητική δύναμη
  • Αυξάνεται η μασητική απόδοση, δηλαδή η ικανότητα τεμαχισμού της τροφής
  • Εναρμονίζονται τα μασητικά επίπεδα
  • Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής

 

Ενδείξεις για το είδος αυτό θεραπείας μπορεί να θεωρηθούν:

  • Η ολική νωδότητα (έλλειψη δοντιών)
  • Η δυσκολία χρησιμοποίησης μερικών οδοντοστοιχιών
  • Η αδυναμία αποδοχής οποιουδήποτε τύπου κινητής προσθετικής εργασίας
  • Η δυσανεξία των ιστών στην ολική οδοντοστοιχία (μασέλα)
  • Οι συνήθειες που μειώνουν τη σταθερότητα μιας προσθετικής εργασίας
  • Το γεγονός ότι, σε περίπτωση αποκατάστασης μεμονωμένων δοντιών, δεν παρίσταται ανάγκη τροχίσματος των παρακείμενων

Οι γενικές αντενδείξεις συνδέονται με την παρουσία συγκεκριμένων παθολογικών καταστάσεων (ανεξάρτητων ή και απότοκων της ηλικίας του ασθενούς) ή τη λήψη συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής από τον ασθενή.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

This is custom heading element with Google Fonts