ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η Παιδοδοντία είναι ο κλάδος εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση της υγείας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας των παιδιών και των εφήβων. Τα δόντια των παιδιών (νεογιλά) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από τα δόντια των ενηλίκων και επιπλέον  η στοματική κοιλότητα των παιδιών βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή, καθώς το παιδί αναπτύσσεται και τα παιδικά δόντια πέφτουν δίνοντας τη θέση τους στα μόνιμα.

Με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ευαισθησία ασχολούμαστε με τους μικρούς μας ασθενείς καθώς είμαστε και οι ίδιοι γονείς. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η φιλική προσέγγιση του παιδιού ταυτόχρονα με την ύπαρξη κανόνων, έτσι ώστε το παιδί να νιώσει ασφάλεια και να συνεργαστεί βοηθώντας τον ιατρό να δώσει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενώ το παιδί θα φύγει έχοντας αποκομίσει θετικές παραστάσεις.

Η οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών αφορά κυρίως στην πρόληψη και την αποκατάσταση προβλημάτων τερηδόνας και ούλων. Η πρόληψη επιτυγχάνεται με τους τακτικούς καθαρισμούς και φθοριώσεις (κάθε 6 μήνες), με τις προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών (sealants) σε μόνιμα δόντια, τις κατάλληλες οδηγίες στοματικής υγιεινής στους γονείς και στο ίδιο το παιδί ανάλογα με την ηλικία του και με την έγκαιρη διάγνωση πιθανών ορθοδοντικών προβλημάτων.

Οι εμφράξεις (σφραγίσματα) στα παιδιά καθώς και άλλες οδοντιατρικές εργασίες (πολφοτομές, πολφεκτομές, sealants) γίνονται με χρήση ελαστικού απομονωτήρα, πράγμα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των παιδιών, καθώς και για την ποιότητα των οδοντιατρικών εργασιών.