ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Η ενδοδοντία είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των βλαβών του πολφού (νεύρου) αλλά και των πολφικής αιτιολογίας βλαβών των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών (οστού και ούλων).
Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η απομάκρυνση του νεκρού ή μολυσμένου πολφού  από το εσωτερικό του δοντιού και στη συνέχεια η έμφραξη των ριζικών σωλήνων με εμφρακτικό υλικό ώστε να μη μπορούν να εισέλθουν νέα μικρόβια (συνήθως γουταπέρκα).

Είναι μια οδοντιατρική εργασία που στο μυαλό των ασθενών είναι συνώνυμη με τον πόνο και την ταλαιπωρία. Η καλή αναισθησία, η χρήση ελαστικού απομονωτήρα και τα σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα (ψηφιακή ακτινογραφία, εντοπιστές ακρορριζίου τελευταίας γενιάς, συσκευές χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης των ριζικών σωλήνων) εξασφαλίζουν τη γρήγορησωστή και κυρίως ανώδυνη ενδοδοντική θεραπεία.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ